به یاد شهروندان بی‌گناه ایران‌

به یاد شهروندان بی‌گناه ایران‌
آذر ۱۸, ۱۳۹۸

در این روزهای سخت و پررنج با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از هزاران هزار شهروند بی‌گناه و آزاد ایران زمین که در شرایطی سخت همچنان به اصول انسان دوستی و راستی و درستی پایبندند.

ثبت نام در خبرنامه