به یاد شهروندان بی‌خانمان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان بی‌خانمان
۲۵ مرداد ۱۴۰۰

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه شهروندان بی پناه ایران‌زمین، که به دست بی‌رحم بیدادگری و یا فقر و تنگدستی بی‌خانمان شدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه