به یاد شهروندان بهائی

به یاد شهروندان بهائی
شهریور ۸, ۱۴۰۰

بیانیۀ جامعه جهانی از اقدام مقامات ایران برای توقیف قریب الوقوع املاک شهروندان بهائی در سمنان خبر می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه