به یاد شهروندان بهائی

Program Picture
به یاد شهروندان بهائی
تیر ۱۰, ۱۳۹۸

بعد از گذشت چهل سال از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران، پیروان آیین بهائی همچنان مورد آزار و اذیت و سرکوب قرار می‌گیرند و از ابتدایی ترین حقوق انسانی مانند حق امرار و معاش محروم می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه