به یاد شهروندان بهائی

به یاد شهروندان بهائی
بهمن ۱۴, ۱۳۹۸

جامعه جهانی بهائی در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود از افزایش آزار و اذیت مقامات حکومتی علیه شهروندان بهائی در ایران خبر می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه