به یاد شهروندان بهائی در استان گلستان

به یاد شهروندان بهائی در استان گلستان
بهمن ۱۹, ۱۳۹۴

۲۴ شهروند بهائی که در مجموع به ۱۹۳ سال حبس محکوم شدند.

ثبت نام در خبرنامه