به یاد شهروندان بهائی و همه قربانیان نقض حقوق بشر

به یاد شهروندان بهائی و همه قربانیان نقض حقوق بشر
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

بیانیه مطبوعاتی جامعۀ جهانی بهائی از تشدید آزار و اذیت‌های بی‌شمار دولت جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران حکایت می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه