به یاد شهروندان بهائی و همه قربانیان نقض حقوق بشر

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان بهائی و همه قربانیان نقض حقوق بشر
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیانیه مطبوعاتی جامعۀ جهانی بهائی از تشدید آزار و اذیت‌های بی‌شمار دولت جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران حکایت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه