به یاد شهروندان بهائی زندانی

به یاد شهروندان بهائی زندانی
آبان ۱۴, ۱۳۹۷

با مروری بر گزارش کیان ثابتی، ژورنالیست آزاد، در ایران وایر، یادی می‌کنیم از شهروندان بهائی که در طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر بازداشت و زندانی شده‌اند.

ثبت نام در خبرنامه