به یاد شهروندان بهائی در ایران

Program Picture
به یاد شهروندان بهائی در ایران
آبان ۲۰, ۱۳۹۸

این روزها در حالی که بهائیان عالم دویستمین سال تولد حضرت باب را جشن می‌گیرند، آزار و اذیت بهائیان در ایران شدت می‌یابد.
مروری بر بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه