به یاد شهروندان بهائی در ایران

به یاد شهروندان بهائی در ایران
آبان ۲۰, ۱۳۹۸

این روزها در حالی که بهائیان عالم دویستمین سال تولد حضرت باب را جشن می‌گیرند، آزار و اذیت بهائیان در ایران شدت می‌یابد.
مروری بر بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی.

ثبت نام در خبرنامه