به یاد شهروندان ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان ایران
۰۷ شهریور ۱۴۰۱

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء زینت بخش برنامه امروز ماست.

مناجات:

ای عزیزان عبدالبهاء، هر گاه غمی دارید، آزار می‌بینید، به شما جفا می‌کنند و ستم روا می‌دارند، شما بزرگوار و دلیر و مهربان باشید و این مناجات را با عبدالبهاء در میان نهید: هوالله ای پروردگار، بی‌کسم و بی نفس، خاشاکم و خس، ضعیفم و بس، تویی فریادرس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه