به یاد شهروندان ایران زمین

به یاد شهروندان ایران زمین
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

در این روزها که جهان با خطر ویروس مرگ‌بار کرونا رو به روست شهروندان ایران زمین همچنان دستگیر، شکنجه، زندان و اعدام می‌شوند.

ثبت نام در خبرنامه