شهروندان ایران زمین

Program Picture
شهروندان ایران زمین
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸

در این روزها با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از تمامی شهروندان بی‌گناه و بی‌پناه ایران زمین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه