به یاد شهروندان ایران زمین

به یاد شهروندان ایران زمین
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸

در این روزها با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از تمامی شهروندان بی‌گناه و بی‌پناه ایران زمین.

ثبت نام در خبرنامه