به یاد شهروندان ایران زمین

به یاد شهروندان ایران زمین
تیر ۳۰, ۱۳۹۹

این روزها هم چون هر روز با مناجاتی یادی می‌کنیم از همه هم‌وطنان دردمند و رنج‌دیده، از بیماران، بی‌پناهان و محرومان و زندانیان در سرزمین مقدس ایران.

ثبت نام در خبرنامه