به یاد شهروندان ایران‌ زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان ایران‌ زمین
۱۳ دی ۱۴۰۰

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء برای تندرستی، ایمنی و بهروزی مردم دردمند ایران دعا می‌کنیم که این روزها با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه