به یاد شهروندان ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان ایران زمین
۳۰ تیر ۱۳۹۹

این روزها هم چون هر روز با مناجاتی یادی می‌کنیم از همه هم‌وطنان دردمند و رنج‌دیده، از بیماران، بی‌پناهان و محرومان و زندانیان در سرزمین مقدس ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه