به یاد شهدای بهائی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهدای بهائی
۳۱ خرداد ۱۴۰۰

خرداد ماه یادآور جانبازی ده‌ها شهروند بی‌گناه و برومند ایران‌زمین است که به خاطر باور به آیین بهائی، سبعانه به قتل رسیدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه