به یاد سالمندان در گلشهر کرج

Program Picture
به یاد سالمندان در گلشهر کرج
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

تلاش ماموران اماکن کرج برای پلمپ مرکز نگهداری سالمندان ناتوان بهائی در گلشهر کرج که متعلق به شهروندان بهائی است همچنان ادامه دارد!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه