به یاد سالمندان در گلشهر کرج

به یاد سالمندان در گلشهر کرج
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

تلاش ماموران اماکن کرج برای پلمپ مرکز نگهداری سالمندان ناتوان بهائی در گلشهر کرج که متعلق به شهروندان بهائی است همچنان ادامه دارد!

ثبت نام در خبرنامه