به یاد زندانیان سیاسی و عقیدتی

این روزها به یاد تو
به یاد زندانیان سیاسی و عقیدتی
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
در بحبوحه یک بحران تندرستی جهانی، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از حق مرخصی محروم می شوند و بسیاری از شهروندان به زندان فرا خوانده می شوند.

ثبت نام در خبرنامه