به یاد زندانیان بی‌گناه ایران‌زمین

Program Picture
به یاد زندانیان بی‌گناه ایران‌زمین
مهر ۲۹, ۱۳۹۸

به یاد همه زندانیان بی‌گناه ایران زمین، که در برابر همه رنج‌ها و سختی‌ها همچنان بر باورهای والا و اندیشه‌های بلند انسانی ثابت و استوار مانده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه