به یاد زندانیان ایران زمین

به یاد زندانیان ایران زمین
مهر ۲۱, ۱۳۹۹

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه زندانیان وجدان و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران زمین.

ثبت نام در خبرنامه