به یاد زندانیان ایران زمین

این روزها به یاد تو
به یاد زندانیان ایران زمین
مهر ۲۱, ۱۳۹۹
با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می کنیم از همه زندانیان وجدان و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران زمین.

ثبت نام در خبرنامه