به یاد زندانیان ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد زندانیان ایران زمین
۲۱ مهر ۱۳۹۹

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه زندانیان وجدان و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران زمین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه