به یاد زنان و دختران ایران زمین

Program Picture
به یاد زنان و دختران ایران زمین
تیر ۲, ۱۳۹۹

این روزها یادی می‌کنیم از زنان و دختران بی‌گناهی که زندانی شدند، قربانی خشونت قرار گرفتند و با پایداری بر حقیقتی الهی پای چوبه‌های دار جان باختند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه