به یاد زنان و دختران ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد زنان و دختران ایران زمین
۰۲ تیر ۱۳۹۹

این روزها یادی می‌کنیم از زنان و دختران بی‌گناهی که زندانی شدند، قربانی خشونت قرار گرفتند و با پایداری بر حقیقتی الهی پای چوبه‌های دار جان باختند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه