به یاد رفتگان و بازماندگان

به یاد رفتگان و بازماندگان
مهر ۷, ۱۳۹۹

این روزها با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء برای ارتقاء ارواح رفتگان و تسلی قلوب بازماندگان دعا می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه