به یاد رفتگان و بازماندگان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد رفتگان و بازماندگان
۰۷ مهر ۱۳۹۹

این روزها با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء برای ارتقاء ارواح رفتگان و تسلی قلوب بازماندگان دعا می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه