به یاد دردمندان روزگار

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد دردمندان روزگار
۱۷ آبان ۱۴۰۰

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه دردمندان و نیازمندان و همه انسان‌دوستانی که با یاری و غم‌خواری تنهایشان نمی‌گذارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه