به یاد خانم پوران عنایتی – میثاقی

به یاد خانم پوران عنایتی – میثاقی
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵

یکی از شهروندان بهائی که از حق خاکسپاری نیز محروم شد.

ثبت نام در خبرنامه