به یاد تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین

به یاد تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی می‌کنیم از تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که از حقوق انسانی و حقوق یک زندانی محروم شده‌اند.

ثبت نام در خبرنامه