به یاد باغبانان درخت‌های سیب در سمنان

به یاد باغبانان درخت‌های سیب در سمنان
مهر ۱۲, ۱۳۹۵

هشتاد خانوار ایرانی که باغ‌های سیب و زمین‌های زراعتشان تخریب و تصاحب شد.

ثبت نام در خبرنامه