به یاد باغبانان درخت‌های سیب در سمنان

Program Picture
به یاد باغبانان درخت‌های سیب در سمنان
مهر ۱۲, ۱۳۹۵

هشتاد خانوار ایرانی که باغ‌های سیب و زمین‌های زراعتشان تخریب و تصاحب شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه