Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد بازماندگان
۰۵ تیر ۱۴۰۲

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از شهروندان عزیزی که بی‌گناه به دست مقامات جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند و یا در مقابل گلوله‌های آتش‌بار قرار گرفتند و یادی می‌کنیم آز بازماندگان این قهرمانان ارزش‌های والای انسانی که هم‌چنان دادخواه عزیزان‌شان هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه