به یاد استاد محمدرضا شجریان

خبرنگار
به یاد استاد محمدرضا شجریان
مهر ۳۰, ۱۳۹۹
گفتگو با: استاد رحمت الله بدیعی و خانم پریسا بدیعی خدمات فرهنگی استاد شجریان، روح تازه ای در کالبد موسیقی سنتی ایران دمیدو اندیشه های والای انسانی را ارتقا بخشید.

ثبت نام در خبرنامه