به یاد اریتا فرانکلین، خواننده شهیر آمریکایی

این روزها
به یاد اریتا فرانکلین، خواننده شهیر آمریکایی
مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

آریتا فرانکلین، ملکه موسیقی سُول در آمریکا بود، که چند روز پیش در سن ۷۶ سالگی درگذشت!

ثبت نام در خبرنامه