به یاد اردشیر فنائیان

به یاد اردشیر فنائیان
شهریور ۱۰, ۱۳۹۹

زندگی یک جوان بهائی زندانی، گوشه‌ای از شدت و گستردگی آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران را در بیش از چهل سال گذشته به تصویر می‌کشد.

ثبت نام در خبرنامه