به یاد اردشیر فنائیان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد اردشیر فنائیان
۱۰ شهریور ۱۳۹۹

زندگی یک جوان بهائی زندانی، گوشه‌ای از شدت و گستردگی آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران را در بیش از چهل سال گذشته به تصویر می‌کشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه