به کار بردن رموز در کتب مقدس
مهر ۱۷, ۱۳۹۵

در این گفت‌وگو سهیل کمالی، پژوهشگر در زمینه ادیان و تاریخ، به علل به کار بردن رموز در کتب مقدسه می‌پردازد و نگاه آیین بهائی را در این زمینه توضیح می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه