به پادشاه ایران
لوح سلطان
فروردین ۷, ۱۳۹۷

مثل هفته‌ گذشته حضرت بهاءالله در لوح سطان خطاب به ناصرالدّین شاه حافظه‌ تاریخی او را گواه می‌گیرند و ...

ثبت نام در خبرنامه