به هوای نوروز

program picture

به هوای نوروز

به هوای نوروز برنامه‌ای کوتاه است که به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ و برای ویژه‌برنامهٔ رادیو پیام دوست ساخته شده. در هر قسمت از این برنامه‌ٔ کوتاه، چند بیت شعر درباره‌ نوروز یا بهار خوانده می‌شود.

به هوای نوروز برنامه‌ای کوتاه است که به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ و برای ویژه‌برنامهٔ رادیو پیام دوست ساخته شده. در هر قسمت از این برنامه‌ٔ کوتاه، چند بیت شعر درباره‌ نوروز یا بهار خوانده می‌شود.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه