به هوای نوروز

program picture

به هوای نوروز

به هوای نوروز برنامه‌ای کوتاه است که به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ و برای ویژه‌برنامهٔ رادیو پیام دوست ساخته شده. در هر قسمت از این برنامه‌ٔ کوتاه، چند بیت شعر درباره‌ نوروز یا بهار خوانده می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه