به مناسبت روز صلح جهانی

Program Picture
به مناسبت روز صلح جهانی
شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

روز صلح شاید به مفهوم ویژه فقدان جنگ و خشونت باشد، اما مفهوم حقیقی آن اتحاد و یگانگی نوع بشر و استقرار مدنیتی نوین و جهانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه