به مناسبت روز جهانی لغو برده‌داری

به مناسبت روز جهانی لغو برده‌داری
آذر ۱۱, ۱۳۹۸

اگرچه نوع سنتی برده‌داری از میان رفته، اما میلیون‌ها انسان، از جمله یک کودک از ده کودک، قربانیان انواع مدرن برده‌داری هستند. مانند قاچاق انسان، کودکان کار، ازدواج اجباری و غیره.

ثبت نام در خبرنامه