قسمت ۱۴ – به قدر یک بند انگشت

Program Picture
قسمت ۱۴ – به قدر یک بند انگشت
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

امروز اولین نامه را خطاب به دکتر یونس افروخته خواهیم شنید. مردی که فقط به یک اشاره مولای مهربان، از همه زندگی خویش در طهران گذشت و خود را پروانه‌وار به اراضی مقدسه رساند تا حول شمع وجود حضرت عبدالبهاء‌ به پرواز درآید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه