به سوی دنیای بهتر
جانشین رقابت
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

جانشین رقابت چی میتونه باشه و آیا ممکنه به جایی برسیم که توی یک جامعه ای دیگه رقابت نباشه ؟ در این صورت پیشرفت چگونه اتفاق میفته و افراد برای پیشرفت چه انگیزه ای دیگه ای می‌تونن داشته باشن؟

ثبت نام در خبرنامه