به سوی دنیای بهتر
تعریف حقوق انسان
آبان ۱۵, ۱۳۹۸

حقوق انسانی از نظر شما چه تعریفی داره؟ این حقوق با توجه به چه عامل‌هایی تعریف می‌شه و آیا حقوق فردی با حقوق اجتماعی می‌تونه غیر هم سو باشه و به نظر ما کجا باید از این گونه حقوق آگاه بشیم؟

ثبت نام در خبرنامه