Program Picture

به سوی جامعه‌ای بهتر

قسمت ۳

۳۰ تیر ۱۳۹۷

در این برنامه با فعالیت‌ها و هدف‌های دبیرستان و مرکز تربیت معلم «عصر جدید» در پنج گینی هندوستان آشنا می‌شویم و مشاهده خواهیم کرد که چگونه با بهره گیری از فن آوری‌های آموزشی و از طریق تعلیم و تربیت تلاش می‌شود رشد و رفاه در جامعه به وجود آید.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه