Program Picture

به سوی جامعه‌ای بهتر

قسمت ۱

۱۶ تیر ۱۳۹۷

در این برنامه با فعالیت مؤسسه خیریه بارلی در هندوستان آشنا خواهید شد. این مؤسسه تلاش می‌کند تا روستاییان خصوصاً زنان روستایی را با علوم و فنونی آشنا کند تا بتوانند در جهت کسب درآمد بیشتر به خانواده خود کمک کنند.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه