Program Picture

به سوی جامعه‌ای بهتر

قسمت ۴

۰۶ مرداد ۱۳۹۷

در این برنامه باز هم با تجربه مردمان روستای دیگری از هندوستان آشنا می‌شوید که جهت رفاه روستای خود و روستاهای اطراف تلاش می‌کنند.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه